Track 1 00:00/ 00:00
QUEUE
  • Zoltan Almashi Prelude
MAKE A RECORD!

PRIVACY POLICY

Договір публічної оферти

м. Львів 2020 рік

Цей Договір є публічним договором між ТОВ «ДИВО РЕКОРДЗ» (далі —Товариство), що діє згідно з законодавством України, і будь-якою фізичною або юридичною особою, користувачем послуг (далі по тексту — Споживач), що передбачає всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом (тобто через Сайт).

Моментом повного і беззаперечного прийняття Споживачем пропозиції Товариства укласти договір оферти (акцептом оферти) вважається факт оплати Споживачем замовлення на умовах Договору. Умови цього Договору регулюють взаємовідносини Товариства і Споживача та регулюються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року.

Цей договір має характер публічної оферти, є еквівалентом усного договору і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст. ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі суттєві умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через Сайт.

1.2. Згідно зі ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти є факт оформлення замовлення натисканням на посилання «Підтвердити замовлення» в кошику та оплати замовлення в розмірі 100% на умовах цього Договору.

1.3. Укладаючи Договір, Споживач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден із його умовами, а також у разі, якщо Споживач є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних із метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім того, укладанням цього Договору Споживач підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Споживача як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

2. Терміни та визначення

2.1.«Сайт» — сайт Товариства (https://golka-records.com/uk/), призначений для укладання договорів роздрібної купівлі-продажу на підставі ознайомлення Споживача з запропонованим Товариством передоглядом (прев’ю) Товару на Сайті, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Споживача з товаром — дистанційним засобом продажу товару

2.2. «Товар» — перелік найменувань асортименту продукції, представлений на Сайті.

2.3. «Категорії» — інформація про товари, що розміщена на Сайті.

2.4. «Формат» — фізичне вираження Товару, що може полягати у матеріальній формі (CD, вініл) та у електорнній формі (файл zip)

2.5. «Напр. Оформити замовлення» — рішення Споживача придбати товар, оформлене на Сайті.

2.6. «Персональні дані» — інформація, яка прямо чи опосередковано стосується певної особи або особи, яка визначається.

3. Предмет договору

3.1. Товариство зобов’язується передати у власність Споживачу Товар, а Споживач зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж на Сайті, зокрема:

а) добровільний вибір Споживачем Товарів за Категоріями та Форматом;

б) самостійне оформлення Споживачем замовлення на Сайті;

в) оплата Споживачем замовлення, оформленого на Сайті;

г) виконання і передача замовлення Споживачу у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Споживач самостійно оформляє замовлення на Сайті.

5.  Вартість і порядок оплати замовлення

5.1. Повна вартість замовлення складається з вартості Товару (зазначеної на Сайті) і вартості доставки (у випадку наявності такої).

5.2. Споживач оплачує замовлення в розмірі 100% від вартості замовленного Товару за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок, що вказаний у рахунку, за допомогою зовнішніх електронних платіжних сервісів (LiqPay, WebMoney, PayPal та/або інші доступні для сторін платіжні системи).

5.3. Вартість доставки (у випадку наявності такої) замовлення оплачується Споживачем самостійно при отриманні замовлення, крім випадків, коли доставка здійснюється безкоштовно.

6. Спосіб отримання Товару

6.1. Спосіб отримання Товару Споживачем залежить від Формату Товару, що був придбаний. 

6.2. У випадку купівлі Товару з матеріальним вираженням (CD, вініл та інше), отримання такого відбувається шляхом доставки. 

6.3. Загальний строк доставки товару складається з строку обробки замовлення і строку доставки. Строк обробки замовлення — від 1 (одного) робочого дня до 2 (двох).

6.4. Доставка замовлення виконується виключно силами транспортної компанії (перевізником) за рахунок Споживача. Усі умови доставки встановлються безпосередньо між Споживачем та транспортною компанією (перевізником). 

6.5. Товариство не несе відповідальність за загальний строк доставки Товару, якість доставки та будь-які інші умови доставки. 

6.6. Вартість доставки на Сайті не вказується та залежить від діючих тарифів транспортної компанії (перевізника).

6.7. У випадку купівлі Товару з електронним вираженням (файл zip), після оплати Товару, Споживач автоматично отримує посилання на завантаження zip-архіву з одиницею Товару. 

7. Порядок повернення Товару

7.1. Товар поверненню та обміну не підлягає, за винятком випадків виявлення пошкоджень.

8. Права та обов’язки сторін

8.1. Споживач зобов’язаний:

а) ознайомитися з інформацією про Товар, розміщеною на Сайті Товариства;

б) самостійно оформити замовлення на Сайті;

в) своєчасно оплатити на умовах цього Договору;

г) при отриманні Товару в перевізника, впевнитися в його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку пошкодження та неповної комплектації — Споживач повинен зафіксувати їх згідно з п. 9.2., п. 9.3. 

ґ) при отриманні посилання на завантаження zip-архіву з одиницею Товару, впевнитися у відсутності пошкодження zip файлу. 

8.2. Споживач має право вимагати від Товариства дотримання умов цього Договору.

8.3. Товариство зобов’язане:

а) дотримувати умов цього Договору;

б) передати Споживачу Товар відповідно до обраного в каталозі й оформленого замовлення та умов цього Договору;

8.4. Товариство має право в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Споживачем умов цього Договору.

9. Порядок прийому та заміни Товару

9.1. При отриманні Товару на складі перевізника, від кур’єра або Товариства, Споживач зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися в належному зовнішньому стані товару (відсутності виробничого браку, механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

9.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих у п.9.1 недоліків, Споживач зобов’язаний зафіксувати його в складеному акті. Акт повинен бути підписаний Споживачем та співробітником перевізника або Товариства. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Споживач зобов’язаний повідомити Товариство про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення товару.

9.3. У випадку наявності пошкодження файлу, що був отриманий за посиланням на завантаження zip-архіву з одиницею Товару, Споживач зобов’язаний зафіксувати цей факт та звернутися до Товариства з вимогою замінити пошкоджений файл на справний.

9.4. Товариство не зобов’язане замінювати файл чи повертати гроші Споживачу за оплачений Товар у разі, якщо пошкодження трапилося не з вини Товариства (несправність пристрою Споживача та інше), а також у разі нездатності пристрою Споживача до зчитування Формату Товару.

9.5. Сторони погодились, що у випадку недотримання обов’язкових вимог  процедури, регламентованої розідом 5 Договору, Товар вважається отриманим в належному стані — без будь-яких механічних пошкоджень, виробничого браку та в повній комплектності.

9.6. У випадках заміни неякісного Товару, оплата послуг перевізника здійснюється коштом Товариства.

9.7. У будь-якому випадку повернення Товару має відбуватися в оригінальній упаковці, в якій надійшов товар, зі збереженням товарного вигляду  (у випадку наявності таких) і споживчих якостей товару.

10. Відповідальність сторін

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

10.2. У випадку обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору.

10.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом 5 (п’яти) календарних днів у письмовому вигляді повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

10.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше 5 (п’яти), кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

11. Інші умови

11.1. Товариство залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на Сайті Товариства.

11.2. Споживач несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

11.3. Оплата Споживачем оформленого на Сайті замовлення означає повну згоду Споживача з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти) і є датою укладення Договору оферти купівлі-продажу товару між товариством і Споживачем.

11.4. Використання Сайту для перегляду та ознайомлення з товаром, а також для оформлення замовлення є для Споживача безоплатним.

11.5. Інформація, що надається Споживачем, є конфіденційною. Товариство використовує інформацію про Споживача виключно в цілях функціонування Сайту (відправлення повідомлення Споживачу про виконання замовлення і т.д.).

11.6. Споживач бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Товариством на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

11.7. Товариство не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача в суді і не відшкодовує збитки, що поніс Споживач через дію чи бездіяльність третіх осіб.

11.8. Сторони мають право вирішення будь-яких розбіжностей шляхом переговорів та докладають до цього максимальні зусилля.

12. Строк дії цього Договору

12.1. Цей Договір набирає чинності з дня оформлення замовлення і діє до виконання всіх умов Договору.

en_US
uk en_US